Haber

İrtibat Bürosu en az lise mezunu 155 işçiyi işe alıyor! Başvuru için bugün son gün…

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre İletişim Başkanlığı Ofis Çalışanı, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Kolay Bakım Personeli ekiplerine toplam 155 sözleşmeli işçi alacağını duyurdu. Ortaokulda en az lise mezunu adaylara istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, tekrar adaylardan en az 60 kpss puan kuralı istiyor. Başvuru sürecinin detayları yayınlanan ilanla paylaşıldı.

BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

İletişim Departmanı işe alımı 2 Ocak 2022 ve 15 Ocak 2022’den itibarenbugüne kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinden Bağlantı Başkanlığı, İş Kapısı-Kamu Alımı ve İş Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurular online olarak adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU EKRANI

UYGULAMA KURALLARI NELERDİR?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel hükümlere sahip olmak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından yoksun bırakılmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, zimmet, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık İflas, ihaleye fesat karıştırma, fesat karıştırma, bunlardan doğan mal varlığını aklama suçlarından hüküm giymemiş olmak. kabahat veya kaçakçılık,
d) Erkek adaylar için askerlik hizmeti açısından; Askerlik yapmamış olmak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik yapmış olmak veya tecil veya yedek sınıfa nakil olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan kararların gizli tutulması kaydıyla, görevinin sürekli olarak yerine getirilmesine engel teşkil edecek akıl hastalığına sahip olmamak,

2) Son başvuru tarihi (15 Ocak 2023) itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Kümesinden;

a) Önlisans mezunları için 2022 yılı için KPSS P93,
b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı için KPSS P94,

Büro Çalışanı için en az 70, Koruma ve Koruma için en az 60 puan almış olmak şartıyla başvuran adayların en yüksek puandan başlayarak sıralanması sonucunda elde edilecek sözleşmeli işçi sayısı kadar adayın ortasına girmek. Puan türlerinden birinden Güvenlik Görevlisi ve Destek Görevlisi,

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık veya yaşlılık aylığı almamak,

5) Görevini sürekli olarak yapmasına engel sağlık sorunu ve benzeri bir durumunun bulunmaması,

6) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuracağı görevin unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olması,

8) Sözleşmeli İşçi Çalıştırmaya İlişkin Esaslar Yönetmeliği Ek-1’in dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre iş sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden adayların başvurusunda tesadüfi bir sorun bulunmamaktadır.

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi; “Bu şekilde istihdam edilenler, sözleşmelerinin esaslara aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumları tarafından feshedilmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, kurumların sözleşmeli personel kadrolarında çalıştırılamazlar. Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, hizmet sözleşmesini veya sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmeleri halinde.” Kararına uymak için,

10) Adaylar sadece tabloda belirtilen ilan numarasına sahip pozisyonlardan birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla duruma yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

RESMİ DUYURU METNİ

gunyuzu-ajans.com.trsavurhaber.xyznilufer-haber.xyzpersembe-haber.xyz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu